BINDU SEX VIDEO

Monday, 1 July 2013

भाउजु सँगको त्यो रमाइलो रातभौजुले कर्के नजर् ले हेरेर मलै जिस्कौनुदै वन्नु वयो"लाज् लग्दैन भौजु को प६इ प६इ सुत्न आउन?" मैले वने"के को लाज् तपै आफ्नै भौजु त हो नि अरुको वये पो लाज्" भौजु हस्दै वन्नुवयो"यो बबु सग म सक्दिन" भौजु बेद् म सिरक् मिलौन को लगि निहुरिनु वको थियो। अव म पनि भौजुलै प६अदि बत समतेर उहको चक् म लदो दल्न थले। भौजु मतिर हेर्दै बोल्नु वो"के गरेको?" मैले उहको स्तन् म हथ् लैजदै वने"मय गरेको" भौजु ले हप्कये झै वन्नु वयो"भौजु लै त सम्मन् पो गर्नु पर्६अ त।" मैले वने "त्यो पनि गर्६उ न आतिनुन" भौजु रतै हुनुवयेको थियो र बिस्तरै आफुलै समर्पित् गर्दै हुनु हुन्थ्यो। यो मेरो पहिलो पतक् हुनले मलै हतर् वयेको थियो। मैले भौजुको मक्सि फर्कौन थले। भौजु को दुबै हथ् बेद् म थिये वने उहको गोद भुइ म। मैले उहको मक्सि उहको चक् वन्द मथि फर्कये। उहको गोर र मोत सप्र देखेप६इ मेरो लदो १८० देग्री म थन्क्यो यो पैलो पतक् थियो मेरो जिवन् म आइमैको नजिक् बत दर्सन् हुन लको। उहले रतो उन्देर्वेअर् लगौनु व रै६अ। मैले भौजु को त्यो पन्त्य् हो कि कत्तु तन्द भौजु रोक्दै बोल्नुवो"छि कह गर्न खोजेको?" सयेद् भौजु लै लगेको थियो कि म प६अदि बत उहको चक् चिक्ने६उ वनेर। मैले उहको दर् लै मेत्दै वने"कुकुर् को जस्तै गर्६उ क्य!" भौजु ले हथ् हतौनु वयो र वन्नुवो"बबु निकै सोझो होलन् वनेको त।।।के के जनेको के के।" मैले उहको उन्देर्वेअर् उहको घुद वन्द तल सरे। वह् क्य मजको चक्। मलै आतुर् हुदै थियो।नहोस् पनि कसरि तेस्तो।चक् देखेप६इ। मैले भौजु को चक् मुनि लदो लगे तर भौजु को पुति को मेसो पैन। मैले भौजु को कमर् लै हथ् ले बेर्दै वने"भौजु थोरै चक् उकनुस् न वेतिन।" भौजु लै रमैलो लग्दै थियो। भौजु ले हस्दै वन्नुवो"उह सक्दिन तपै आफै उकस्नुस् आफ्नै " फेरि हस्नुवो। मैले झर्केर आफ्नो लदो लै उहको चक् म खेलौदै वने"चक् नै हन्६उ अनि" भौजु ले अझ थोरै निहुरियेर आफ्नो निधर् ले बेद् छोयेप६इ। मलै प६अदि बत उहको पुतिको दर्सन् वो। मैले कुकुर् ले हाद् पक्देझै झत्पत् तेह आफ्नो लदो जोदे। मैले एक् झत्क म आफ्नो लदो त आध ६इरये तर उहको पुति निकै तिघ्त् रहे६अ।मैले वने"भौजु खुत्त फ्य गर्नुस् न" भौजु आनन्द् को स्वर् म बोल्नु वयो"बबु हजुर् को त दै को वन्द नि मोतो ६अ। बिस्तरै कोसिस् गर्नुस् न।" मैले भौजु को दुबै चक् क फिल लै हथ् ले समतेर उहको पुति म बिस्तरै बिस्तरै लदो पेल्न थले। भौजु "उह् उह् उह्" गर्दै कन्नु वयेको थियो। अन्तत म उह वित्र पुर ६इर्न सफल् वये। म त बहुलौन बकि थियो अव। भौजु को पुति नरम् र गरम् पन् ले मेरो लदो झन् फन्फनौदै थियो। म पनि भौजु तिर अझ झुके अनि मुनि बत मक्सि वित्र को उहको दुध् म हथ् हलेर दुध् समतेर दनदन् दिन थले। भौजु ले पुर सर् बेद् म धल्कौदै "ओएए उह् उह् ओएए ऐय आम उह् उह् ऐय ऐय उम् उम्" जस्त आवज् निकल्दै हुनुहुन्थ्यो। म झन् थोक्दै थिये। मेरो लदो पुर पसेकले मैले भौजु को पुति म शोत् हन्द उहको पैतल पनि लग्वग् वुइबत उचलिन्थे। मेरो मुख् भौजु को प६अदि केश् म थियो। उहको केश् म आयेको सबुन् तेल् को बसन, उह ले कन्दै निकलेक सेक्स्य् सोउन्द् अनि लदो ले हर् झत्कम पयेको आनन्दले म एक्दुम् उत्तेजित् हुदै बोले"ओह् भवनि उम् ओह् मेरि प्यरि भवनि उम् लौ न म अव सक्दिन।" भौजु लै खै के वो उह पनि मतिर चक् को दवव् दिदै हुनुहुन्थ्यो। केइबेर् सम्म त मैले उहलै नै उचलिने गरि शोत् दिये। टर कच खेलदि हुनले म भौजु सग हरे।"ओह् भौजु मलै मफ् गर्नुस्" मैले लदो उहको पुति बत निकले। भौजु को पुति बत मेरो बिर्य भुइम ह्वत्त झर्यो र बिस्तरै तप्कन थल्यो।भौजु सिध उविनुवयो। अनि भुइम झरेको आफ्नो पन्त्य् लियेर बथ्रूम् तिर लग्नुवयो। सत्य रमोरम् म निकै थकेको थिये। मेरो मुख्भरि पसिन थियो। टर येस्तो चन्के कह फेरि२ आउ६अ र! आम नवको बेल! म कित्चेन् म पानि ततौन गये। भौजु निस्केप६इ म पनि बथ्रूम् म गये। चिसो पनि लदो म पर्द मेरो लदो चहरयो सयेद् स्किन् अलिकति च्यतिये६अ क्यर्। पैलो पतक् आखै नदेखि चिकियो क्यर।। म फ्रेश् वर कित्चेन् बत दुइ कुप् कोफी लियेर भौजु को कोथम आये। मलै थह थियो कोफी ले निद्र वगौ६अ। मलै देख्ने बितिकै भौजु ले कर्के नजर् ले हेर्दै योउन् ले मतियेको स्वर् म वन्नु वो"सुत्ने बेल नि कै कोफी पियीन्६अ र?" मैले उहलै कोफी दिदै वने"कतिको मज आयो भौजु? मलै त सरै मज लग्यो" भौजु ले हस्दै वन्नुवो"कैले नगरेको ले होल, नत्र मलै गर्द कह मज हुन्थ्यो। (इन्केस्त्)डै को पानि खैसकेकि लै।" मैले थपे"तर तपैको कसिलो नै थियो" भौजु ले हस्दै वन्नुवो"तपैको थुलो हो, मेरो सनो हैन" कोफी पियेप६इ मैले भौजु को ओथ् म किस्स् गरे। उहको नरम् ओथ् चुस्न निकै मज आयो। म फेरि जोश् म आये। मलै अव भौजु को पुति हेर्न मन् लग्यो। किनकि मलै सनै देखि पुति को आकर् को चसो थियो। मैले भौजु लै बेद् म उत्तनो परे। मैले हल्क उहको मक्सि घुद वन्द मथि सरेर गोद चुम्बन् गर्न थले।
कति नरम् र तेल् लगको जस्तो स्किन् थियो मैले त चत्न थले। म बिस्तरै उहको मक्सि सर्दै उहको सप्र सम्म पुगे। म उहको कोमल् सप्र बत निकै उत्तेजित् वये। मैले चुम्दै चत्दै चुस्न थले। मेरो धद्कन् तेज् वो। म भौजु को योउनि (पुति) को करिव् थिये। उहले मक्सि लै पुति म दबौदै हुनुहुन्थ्यो। सयेद् पुति ६ओप्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहको कम्मर् सम्म मक्सि फर्कये पनि पुति म उहले मक्सि हतौनु वयेन। उहको कमर् म पन्त्य् को नमोनिसन् नवेतेप६इ मैले थह पये।(नेपलि बबु) उहले बथ्रूम् जद पन्त्य् खोलेर विजौनु वथ्यो क्यर तेसैले पो! मेरो धद्कन् तेज् वो। म उहको पुति वरिपरि नै केन्दृत् वये। मैले उहको पुति को छेउम लगतर् चुम्बन् गरेप६इ भौजु आफ्न हथ् हतौन बद्य हुनु वयो।                           मैले झत्त उहको मक्सि लै मथि सर्दै वने"भौजु मक्सि लै तल बत नि उकस्नुस् न।" भौजु ले आफ्नो चक् उचलेर मक्सि लै तल बत पनि मथि उकसेर मलै दय गर्नु वयो। मैले भौजु लै गरम् बनयेर मत्र उहको पुति लै मह्सुस् गर्ने बिचर् ले भौजु को मक्सि उहको दुध् वन्द मथि सरे। उहको दुध् निकै गोर अनि प्वक्क परेको गोल गोल वकुन्द जस्त थिये।  इन्केस्त्-मैले केइ बेर उत्सुक्त क सथ् उहको दुध् खेलये। किन हो किन मलै उहको दुध् चुस्न मन् लग्यो। रोक्ने को नै थियो र मैले उहको दुध् को मुन्तो आफ्नो मुख् म हलेर चुस्न थले। भौजु मेरो तौको लै झन् दवौदै हुनुहुन्थ्यो। मैले पलै पलो गरि भौजु क दुध् चुसे। अनि बिस्तरै उहको नैतो तिर झरे। भौजु को नैतो(नवि) एक्दुम् गहिरो अनि सेक्स्य् थियो।                                 मैले उहको नैत्वो वित्र जिब्रो खेलौदै गर्द उह ले मेरो तौको लै धकेल्न थल्नु वो। अव म भौजु को पुति हेर्न तिर लगे। भौजु ले आफ्न दुबै ताङ् जोदेर मलै आफ्नो पुति पुर हेर्न बत बन्चित् गर्दै हुनु हुन्थ्यो। मैले उहक झुस् मत्र देखे अलिकति। मेरो लदो त वन्दै थियो। पुति सुति हेर्न छोद् खुरुक्क चिक्न तिर लग्।टर मेरो बच देखि को पुति को कौतुहल्त जसरि नि मेतौनु थियो। के युबति को पुति पनि बचिको जस्तो हुन्६अ र? झुस् वित्र! मैले भौजु लै वने"भौजु प्लेअसे आफ्नो पुति मलै देखौनुस् न।" भौजु बस्" उम् उम्" गर्दै हुनु हुन्थ्यो र झन् आफ्नो तिग्र कसेर जोद्दै हुनु हुन्थ्यो। कस्लै पो लाज् हुदैन र! पुति देखौने कुरम।मैले कुर बुझे। मैले बिस्तरै उहको पुति को मथि खुब् चते। भौजु कन्न थल्नु वो। करिव् दुस् मिन् को चतयी प६इ,उहको तिग्र पनि बिस्तरै खुल्दै गये। उहको पुति क झुस् निकै पतल थिये। मैले उहको पुति पनि चते। मेरो थुक् ले त उहको पुति विज्यो नै उहको पुति बत निस्केको पानि ले पनि उहको पुति गिलो देखियो। मैले सोचेको थिन पुति येस्तो हुन्६अ वनेर। उहको झुस् विजेकले मैले सजिलै सिदे लगयेको थिये। कति पुक्क परेको सुकोमल् पुति हुदोरै६अ। युबति को र बचि को पुति देख्दा म उस्तै रै६अ तर युबति को पुति को आकर् अलि फैलियेको र झुस् ले वरियेको हुदो रै६अ। मैले भौजु को पुति गौर् ले हेरे। उहको पुति को त्क्(भगन्कुर्)देख्द मेरो उत्तेजन झन् बद्यो। मैले उहको पुति को दुलो हेर्नलै,उहको पुति च्यते। भौजु को पुति वित्र गुलबि रङ् देखियो । मैले धेरै कोसिस् गरेर उहको पुति को छिद्र देखे। मलै बिस्वस् गर्न गर्हो वो कि मैले आफ्नो लदो तेइ छिद्र म हलेर उहलै चिकेको थिये वनेर। मलै एक्दुम् अद्वुत् लग्यो। मैले पुतिलै छमे। कति नरम् रहे६अ। मैले भौजु को सुकोमल् पुति धेरै बेर् सम्म महसुस् गरे। अन्तत मलै उहको त्क् चुस्न मन् लग्यो। मैले उहको पुति चत्दै त्क् चुस्न थलेप६इ भौजु को हलत् खर्व् वयो। भौजु मेरो तौको आफ्नो पुति तिर कस्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो कि मलै भौजु आफ्नो पुति म ६इरौन खोज्दै हुनुहुन्६अ।अव मेरो लदो पनि भौजु को सुकोमल् पुति लै रेत्न फलम् जस्तो सरो अनि थदो वयेको थियो। मैले आफ्नो लदो लै भौजु को पुति को निसन म मिलौदै उह मथि चदे। मैले बिस्तरै मेरो फलमे लदो भौजु को सुकोमल् पुति म घुसरे। भौजु कन्दै हुनु हुन्थ्यो। मैले भौजो को गलम मोऐ गर्दै वने"भौजु लदो वन्नुस् न प्लेअसे।" किन हो किन मलै भौजु को मुख बत छद कुर सुन्न मन् लग्दै थियो। फेरि वने"लदो वन्नुस् न" मैले आफ्नो लदो उहको पुति वित्र घुसरेर अदियेको मत्र थिये। भौजु लै के लग्यो कुन्नि बिस्तरै अद्कियेको स्वर् म वन्नुवयो"ल।।अ।दो" मलै तरङ उथ्यो मैले सुन्ने बित्तिकै उहको पुति म चर् झत्क मरे। अनि फेरि वने"भौजु लदो वन्नुस् न" भौजु फेरि कन्दै वन्नुवयो"उम् उम् लदो"मैले फेरि झत्क मरे। अनि फेर् ४ शोत् म अदिदै थिये। टर भौजु खुद् बोल्नुवो"उम् उम् लदो।।उम् ल्।।अदो ।।लदो।।उम् ओए।।लदो" म पनि लगतर् झत्क मर्दै थिये। भौजु ले मेरो कुर बुझ्नु वये६अ। "ओएए मरे आम" भौजु रोकिनु वयो" म बोले "के वो भौजु?" भौजु ले मुन्तो सिदे म बतर्दै बिस्तरै बोल्नु वयो"उम् उम् लदो" फेरि म उहको गलम चुम्दै चिक्न थले। मैले एक्पत भौजु को मुन्तो सिध गरि भौजु लै लिप्स् किस्स् गरे।अनि फेरि वने"भौजु लदो ले पुति चिक्नुस् वन्नु न।" भौजु चरम् उत्तेजन म हुनले उह जे पनि बोल्न तयर् हुनु हुन्थ्यो मेरो झत्क खनलै। किनकि मैले पैले नै उहको पुति चतेर पुति म आगो सल्कै सकेको थियो। भौजु बोल्नु वो"उम् बबु लदो ले पुति उम् उम् पुति चिक्नुस् उम् उम्।" भौजु लगतर् बर्बरौदै लदो पुति वन्दै हुनुहुन्थ्यो। म पनि जोश् ले भौजु को पुति रेत्दै थिये। अन्तत भौजु को मुख् बत"इश् स्स् स्स्स् रम् मरे नि स्स् स्स्स्"आवज् आयो। मैले उहको पुति म न्यनो झोल् को महसुस् गरे। भौजु ले दुबै तिग्र ले मलै च्यपेर मलै आफ्न हथ्ले कस्नुवयो। मेरो लदो पनि पुति म जगदिये को महसुस् वयो।मलै झन् जोश् आयो। मैले पनि "भौजु इ लोवे उ" वन्दै जोद्ले ४ सद्क मरे र अन्तत भौजु को पुति लै आफ्नो बिर्य ले वरिदिये।

No comments:

Post a Comment